Porta.nl
Porta.nl
Schrijvertje 15
2954 BG Alblasserdam
078 - 2001033 - info@porta.nl
Voor een zorgeloze toegang
person

Privacy verklaring

Porta.nl gevestigd aan Schrijvertje 15 2954BG Alblasserdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Porta.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.


Inhoud:
1. Welke persoonsgegevens verwerkt Porta.nl. 
2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
3.Aan wie kan Porta.nl gegevens verstrekken?
4. Geautomatiseerde besluitvorming
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
6. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
7. Google Analytics
8. Gegevens verwijderen
9. Hoe worden de gegevens beschermd?
10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij.
Porta.nl verwerkt ‘gewone’ persoonsgegevens. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Wij verwerken geen bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Porta.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
- Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag
- Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

3. Aan wie kan Porta.nl gegevens verstrekken?

Porta.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren die u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

Verder zal Porta.nl uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Porta.nl verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden wanneer zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Porta.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van porta.nl) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Porta.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn : 2 jaar (voor aangevraagde offertes) naam, adres, woonplaats, email en telefoonnummer. 

6. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer? 
Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com.
Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

7. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8.Gegevens verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Porta.nl.  U kunt een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@porta.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

9. Hoe worden de gegevens beschermd?
Porta.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@porta.nl. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Porta.nl gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken? 
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Porta.nl kunt u contact opnemen met:

Porta.nl
Schrijvertje 15
2954 BG Alblasserdam
K.v.K Rotterdam 24481824
Telefoon 078 - 2001033


Tenslotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.

  • Uitgebreid betaalgemak:
  • Ideal